Odwrócona osmoza - fakty i mity.

Odwrócona osmoza to zjawisko odwrotne do spontanicznie zachodzącej osmozy. Siłą napędową osmozy jest różnica stężenia dyfundującego indywiduum chemicznego w obu roztworach, a dokładniej ich cząstkowy potencjał chemiczny. Spontaniczna osmoza przebiega zawsze od roztworu o większym stężeniu (zwanego hipertonicznym) do roztworu o mniejszym (zwanego hipotonicznym), czyli w kierunku wyrównania stężeń po obu stronach membrany.

Odwrócona osmoza polega na wymuszonej dyfuzji dowolnego związku chemicznego z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu przez membranę półprzepuszczalną. Jego istotą jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Proces ten jest uwarunkowany obecnością półprzepuszczalnej membrany, przez którą mogą przeniknąć jedynie cząsteczki wody.

W procesie odwróconej osmozy (ang. reverse osmosis - RO) zanieczyszczona woda przenika przez półprzepuszczalną błonę (membranę). Pod wpływem ciśnienia woda, przechodząc przez membranę z roztworu o większym stężeniu do roztworu o mniejszym stężeniu, zostaje trwale oddzielona od zanieczyszczeń, które są odprowadzane do ścieków. Odwrócona osmoza w odróżnieniu od spontanicznej osmozy musi zatem zostać wywołana przyłożeniem do membrany ciśnienia o większej wartości i skierowanego przeciwnie niż ciśnienie osmotyczne naturalnie występujące w układzie. Odwrócona osmoza jest podstawą jednej z metod odsalania wody morskiej. Stosuje się też ją do oczyszczana i zatężania ścieków przemysłowych, szczególnie pochodzących z przemysłu spożywczego, papierniczego i galwanicznego. Metoda ta pozwala na odzyskanie wody oraz cennych substancji zawartych w ściekach. Główną zaletą tej metody jest stosunkowo małe zużycie energii gdyż proces zachodzi bez przemiany fazowej.

System odwróconej osmozy jest obecnie najlepszą i najbardziej skuteczną metodą zapewnienia sobie i swojej rodzinie czystej wody spożywczej. Odwrócona osmoza połączona z systemem filtrów osadowych i aktywnych daje wodę pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń.

Fakty:

 

Zastosowanie systemów osmotycznych:

System odwróconej osmozy jest wygodniejszą i bardziej oszczędną alternatywą dla zakupów wód butelkowanych. Przemysłowe stacje RO znajdują zastosowanie w akwarystyce, farmacji, w myjniach samochodowych, przy produkcji kosmetyków itp.

 

Powrót do "Artykuły"