Pytania i odpowiedzi - zagadnienia techniczne.

Naciskam przycisk wylewki i woda nie leci lub leci bardzo powoli.
W przypadku systemów ze zbiornikiem - należy sprawdzić czy nie jest zamknięty zawór dopływowy oraz czy zawór zbiornika nie jest zamknięty lub zbiornik nie jest pusty. Przy temperaturze wody w polskich sieciach wodociągowych, napełnienie pustego zbiornika może trwać ok. 4 godzin. Zbiornik ma pojemność roboczą do 11 litrów i zużycie takiej ilości wody w krótkim czasie może być przyczyną powyższego problemu. Oddzielną przyczyną może być brak ciśnienia w dolnej części zbiornika lub zużyty wkład szlifujący.
Natomiast w przypadku systemów bez zbiornika - należy sprawdzić (przez odkręcenie kranu), czy jest ciśnienie w instalacji doprowadzającej wodę do mieszkania. Jeśli jest, powodem powolnego sączenia się wody mogą być zapchane filtry wstępne lub zużyta membrana.


Zbiornik napełnia się bardzo powoli.
Należy sprawdzić czy jest wystarczające ciśnienie w instalacji doprowadzającej wodę. Spadek ciśnienia ma wprost proporcjonalny wpływ na wydajność membrany. Im mniejsze ciśnienie wody, tym mniejsza produkcja oczyszczonej wody. Jeśli niskie ciśnienie w instalacji utrzymuje się stale, należy zamontować dodatkowo pompkę wspomagającą system.
Dodatkowym problemem mogą być zużyte wkłady wstępnego oczyszczania i/lub zapchana membrana, jak również zbyt niska temperatura wody wodociągowej.
 

Zauważyłem/am wyciek na złączach, co robić?
Przypadki takie są bardzo sporadyczne, ale mogą się zdarzyć w momencie przesuwania i przestawiania systemu lub gwałtownych zmian ciśnienia wody. Należy jak najszybciej odciąć dopływ wody do systemu, zamykając zawór doprowadzający i bezzwłocznie zawiadomić dystrybutora, od którego urządzenie zostało zakupione.


Woda jest mętna i ma niedobry smak.
Nastąpiło prawdopodobnie uszkodzenie membrany, która straciła swoje właściwości hiperfiltracji i zużycie wkładów filtracyjnych. Należy zawiadomić natychmiast dystrybutora, który serwisuje system.


Jak przedłużyć żywotność urządzenia?
Najważniejszą czynnością gwarantującą prawidłowe i długoterminowe działanie urządzenia FRO jest jego regularne serwisowanie (czyli wymiana wkładów, pomiary ciśnienia i temperatury, itp.). Sugerujemy również całkowite opróżnianie zbiornika na czystą wodę co najmniej dwa razy w tygodniu. Pozwoli to utrzymać dobrą wydajność membrany osmotycznej oraz wydatnie przedłuży jej żywotność. Czystą wodę możemy wykorzystać nie tylko do picia, ale również do mycia twarzy, higieny intymnej, kąpieli niemowląt i dzieci, podlewania kwiatków, itp.
 

Powrót do "Artykuły"