Warto przeczytać

Odwrócona osmoza - fakty i mity.

Odwrócona osmoza to zjawisko odwrotne do spontanicznie zachodzącej osmozy. Siłą napędową osmozy jest różnica stężenia dyfundującego indywiduum chemicznego w obu roztworach, a dokładniej ich cząstkowy potencjał chemiczny. Spontaniczna osmoza przebiega zawsze od roztworu o większym stężeniu (zwanego hipertonicznym) do roztworu o mniejszym (zwanego hipotonicznym), czyli w kierunku wyrównania stężeń po obu stronach membrany.

Odwrócona osmoza polega na wymuszonej dyfuzji dowolnego związku chemicznego z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu przez membranę półprzepuszczalną. Jego istotą jest oddzielenie wody od rozpuszczonych w niej substancji bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Proces ten jest uwarunkowany obecnością półprzepuszczalnej membrany, przez którą mogą przeniknąć jedynie cząsteczki wody (...)
Pytania i odpowiedzi - zagadnienia techniczne.

Naciskam przycisk wylewki i woda nie leci lub leci bardzo powoli.
W przypadku systemów ze zbiornikiem - należy sprawdzić czy nie jest zamknięty zawór dopływowy oraz czy zawór zbiornika nie jest zamknięty lub zbiornik nie jest pusty. Przy temperaturze wody w polskich sieciach wodociągowych, napełnienie pustego zbiornika może trwać ok. 4 godzin. Zbiornik ma pojemność roboczą do 11 litrów i zużycie takiej ilości wody w krótkim czasie może być przyczyną powyższego problemu. Oddzielną przyczyną może być brak ciśnienia w dolnej części zbiornika lub zużyty wkład szlifujący (...)