Membrana osmotyczna

Jedna z najważniejszych części w filtrach do wody RO (odwrócona osmoza) to membrana osmotyczna. To ona decyduje o wydajności filtra odwróconej osmozy.

Błona półprzepuszczalna (membrana osmotyczna) została opatentowana w roku 1952 w USA. Budowa membrany osmotycznej opiera się na silnej kompresji modułu membranowego, który jest umieszczony w mikro-obudowie. Membrana zbudowana jest z następujących elementów:


Filtrowanie wody w systemach odwróconej osmozy odbywa się poprzez odwrócenie procesu naturalnej osmozy zachodzącej w warunkach naturalnych (przepływ wody z roztworu o wyższym ciśnieniu do roztworu o niższym ciśnieniu). W filtrach do wody RO proces ten jest wywoływany sztucznie, poprzez wywieranie ciśnienia na wodę. Odwróconą osmozę, która zachodzi w filtrach RO uważa się za najskuteczniejszą metodę uzyskiwania krystalicznie czystej wody do picia. Wielkość porów membrany osmotycznej ma wielkość od 0,1 do 0,5 nm. Jest to wielkość zbliżona do cząsteczki wody i co najważniejsze około 200 razy mniejsza od najmniejszego znanego wirusa. Filtry wykorzystujące mebranę osmotyczną usuwają z wody również metale ciężkie (ołów, brom, rtęć, chlor i jego pochodne).

Ścieki powstałe podczas oczyszczania metodą odwróconej osmozy są ściekami obojętnymi, więc nie ma konieczności ich doczyszczania.

 

Przykładowe membrany osmotyczne:

Membrana osmotyczna RO Merlin

Membrana osmotyczna - Vontron 100GPD

Membrana osmotyczna - Vontron 50GPD

Membrana osmotyczna - Vontron 75GPD

 

 

Powrót do "Artykuły"