Osmoza przemysłowa

Nasza firma zajmuje się produkcją stacji odwróconej osmozy o róźnych wydajnościach dla celów produkcyjnych przemysłowych. Na podstawie uzgodnień z klientem dobieramy odpowiednie wyposażenie i na tej podstawie wyceniamy stację. Przewodność produktu stacji standardowej wersji osmozy mieści się w granicach 5-15 µS. Wymagane ciśnienie zasilające dla prawidłowej pracy stacji to 3 bary.

Standardowa wersja osmozy zawiera: ramę stalową malowaną proszkowo, membrany Vontron z obudowami, pompę Grundfos lub Espa, manometry, rotametry, wyłączniki ciśnieniowe, zawory elektromagnetyczne, zawory dławiące, filtr wstępny mechaniczny Big Blue lub Cintropur, sterownik z konduktometrem. Osmoza przemysłowa powinna być zawsze poprzedzona zmiękczaniem wody. Czas produkcji osmozy przemysłowej to 6-8 tygodni.

 

Przykładowe realizacje

Stacja osmozy o wydajności 2,8 m3/godzinę została zaprojektowana
i wykonana dla zakładów przemysłowych produkujących przetwory mleczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja osmozy o wydajności 1 m3/godzinę została zaprojektowana
i wykonana dla firmy produkującej środki chemiczne.

Powrót do "Oferta"